Psykoterapeut og samtalepartner i Søborg

Jeg giver psykoterapi og samtaler – særligt til dig, der er udfordret på livet.  Det kan være angst for døden og stadig uro; det kan også være frygten for at miste og sorg. Under terapien og samtalerne vil vi arbejde med dét, der kan give dig ro og klarhed.

Jeg tilbyder også parterapi og er er certificeret PREP-instruktør. Min klinik ligger i Søborg. 20 min på cykel fra Københavns Centrum.

At finde hjem

Vores tanker, følelser og krop kan forstås som et landkort eller et kompas. De fleste af os oplever at blive slået ud af kurs i kortere eller længere tid; vi bliver måske handlingslammede eller foretager uhensigtsmæssige valg.  Vi har måske også en vedvarende oplevelse af hjemløshed med indre uro og tankemylder.  
Terapi kan hjælpe med at justere kompasset eller forny landkortet, ligesom det kan give en sikker base at manøvrere ud fra. På den måde bliver terapi en vej til at finde hjem til dig selv, ligesom det også kan være en hjælp til at mobilisere ressourcer, som du måske ikke kan få øje på eller ikke ved, at du har. 

Der kan være mange grunde til, at du kan føle dig slået ud af kurs f.eks:

  • Brudte relationer eller ensomhed og sorg.
  • Følelsen af ikke at kunne slå til eller oplevelsen af uforklarlig tristhed.
  • Manglende evne til at sætte grænser.
  • Stærke følelser som angst og vrede eller oplevelsen af, at de samme konflikter udspiller sig igen og igen.
  • Livskriser med manglende udvikling og utilfredshed med dig selv.
  • Uklar retning i livet eller ønske om personlig udvikling.
  • Konstante tanker, som både ejer dig og dræner dig for energi.
  • Oplevelsen af meningsløshed
  • Pludselige traumatiske oplevelser eller længere tids arbejdspres.
  • Afhængighed af rusmidler, sex, spil m.v. – eller du er pårørende til en afhængig. 

Terapitilbud

Terapi betyder at ”passe på hinanden”, og tillid er en forudsætning for, at vi kan arbejde sammen. Du vil få mulighed for at kunne sætte ord på det, som du ellers ikke har fortalt andre, og erfare, at det kan være livgivende og frisættende. Vi vil tage udgangspunkt i din livssituation og tale om, hvad der er vigtigt for dig her og nu. Under samtalen undersøger vi sammen dine tanker, følelser, kropsfornemmelser og handlemønstre for på den måde at give et helt billede af dig. Derved får du både øget selvindsigt og nok så væsentligt et andet fundament til at træffe valg og tage ansvar både i forhold til dig selv og til dine relationer.

Pris: 750 kr. pr. session a 60 min (studerende 600 kr). 
Du betaler kontant eller med mobilepay efter hver time, og afbud modtages senest samme dag inden kl. 9.00 Ved senere afbud betales fuld pris.

Udgangspunktet og redskaberne er de samme som ved individuel terapi. Samtidig arbejder vi med to perspektiver: dit og jeres, altså hvordan kan du træffe valg og tage ansvar for dig selv, og hvordan kan I som par tage ansvar for jeres ”vi”. 

Pris: 1.200 kr. pr. session a 90 min. 
I betaler kontant eller med mobilepay efter hver time, og afbud modtages senest samme dag inden kl. 9.00 Ved senere afbud betales fuld pris.

Terapi har ingen fast form men tager udgangspunkt i NU’et – altså, hvad er du optaget af. Derfor vil sessionerne kunne opleves meget forskelligt: det kan være fra en klassisk samtale i en stol eller stående på gulvet. Samtalen vil primært være undersøgende, men kan også lejlighedsvis være undervisende. Vi vil også kunne afdække familiemønstre vha. et udvidet stamtræ (genogram) eller anvende farver, mindfulness m.v. Alt sammen på en måde som giver mening for dig, og i et tempo som passer til dig.
Jeg lægger vægt på ærlig og åben kommunikation, og vores indbyrdes relation er derfor en væsentlig del af terapien. 
Hvis du ønsker det, kan terapien få karakter af sjælesorg, der er et gammelt kristen ord, der betyder “omsorg for sjælen”. Her vil vi inddrage Gud som en aktiv med – og modspiller, og virkemidlerne er derfor anderledes f.eks. bøn og skriftemål.

Terapi har ingen fast form, men der er en lang række psykoterapeutiske retninger. Tidligere stod retningerne ofte stejlt overfor hinanden, men i dag låner de i stor stil fra hinanden. Det betyder, at du først og fremmest vil opleve eksistentiel og oplevelsesorienteret terapi hos mig.  Jeg anvender også elementer fra emotionsfokuseret terapi, systemisk terapi m.v. ligesom jeg har fokus på tilknytningsteori og dine nærmeste udviklingszoner.  
Det væsentligste er dog, at udgangspunktet er, at du er eksperten, i forhold til de valg, som du træffer.  

Om Henrik

Jeg har altid været optaget af livets store spørgsmål: Hvad er et menneske, og hvad gør vi i forbindelse med livets overgange, eller når vi står i konfliktsituationer? Jeg er også optaget af, hvad der skal til for at vi kan beslutte os og vælge, udvikle os og tage vores liv på os. Desuden har jeg gennem mange år arbejdet aktivt med trivsel i parforhold bl.a. som PREP-instruktør. Jeg har i øvrigt en specialuddannelse som anæstesisygeplejerske og arbejder i dag med salg og undervisning i en læringsbaseret virksomhed.

image001
Medlem af Dansk Pskyoterapeutforening